TJÄNST

VAD ARBETAR SWECHIN MED

På uppdrag av företag, åtar sig SweChin:

  • Sökande av leverantörer och marknadsundersökning av önskade produkter, branscher, återförsäljare och samarbetspartner från Kina
  • Uppföljning och fördjupning av utvalda leverantörer och produkter
  • Dagliga kontakter med utvalda leverantörer och tillverkare i Kina
  • Utvärdering, leverans- och kvalitetskontroll i samråd med företagen
  • Planering och arrangemang av leverantörsbesök och affärsresor i Kina
  • Upprättande av två/trespråkiga samarbetsavtal med leverantörer i Kina
  • Rapportering av marknadssituation och lägesutveckling i Kina

SweChin – A Flexible Way for Securing Your Deliveries from China

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-5.png