TJÄNST

VAD ARBETAR SWECHIN MED

På uppdrag av företag, åtar sig SweChin:

  • Sökande av leverantörer och marknadsundersökning av önskade produkter, branscher, återförsäljare och samarbetspartner från Kina.
  • Uppföljning och fördjupning av utvalda leverantörer och produkter.
  • Dagliga kontakter med utvalda leverantörer och tillverkare i Kina.
  • Utvärdering, leverans- och kvalitetskontroll i samråd med företagen.
  • Planering och arrangemang av leverantörsbesök och affärsresor i Kina.
  • Upprättande av två/trespråkiga samarbetsavtal med leverantörer i Kina.
  • Rapportering av marknadssituation och lägesutveckling i Kina.

SweChin – A Flexible Way for Securing Your Deliveries from China