START

VÄLKOMMEN TILL SWECHIN

SweChin är ett tjänsteföretag som inriktar sig på att assistera företags inköp från Kina. Dessa företag köper antingen färdiga produkter med/utan egen design, eller delar och komponenter för slutmontage på hemmaplan.

Kina har varit världens största ”verkstad”. För företag som gör affärer med Kina, kan SweChin vara en oumbärlig och viktig länk.

SweChin – A Flexible Way for Securing Your Deliveries from China